ES fondi

Piedāvājums
15.08.-17.09.2018.

NVA kuponi

SIA 0 1 A FORTŪNA, MBR sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru veic bezdarbnieku, darba
meklētāju un strādājošo apmācību.
Sīkāk www.nva.gov.lv

PAPILDUS BONUSS tikai pie mums!
TRANSPORTA KOMPENSĀCIJA LĪDZ 36,-EUR,
aizpildot kuponu ārpus filiāles pie mūsu aģenta

Pieaugušo izglītība -piedāvājums tikai 15.08.-17.09.2018.

TIKAI PAR 15,75 EUR95 kods-periodiskā profesionālo vadītāju apmācība 
TIKAI PAR 31,5 EUR pilno apmācības kursu uz C kategoriju ar visam 20 braukšanām ar AUTOMATISKO ātrumkārbu (MERCEDES BENZ,ka CSDD).
TIKAI PAR 145 EUR Autodiagnostiķa 960 stundu kursi ar kvalifikāciju.
TIKAI PAR 36 EUR Elektronisko sistēmu remonta pamati 80 stundu kursi ar apliecību
TIKAI PAR 36 EUR Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts 80 stundu kursi ar apliecību
TIKAI PAR 36 EUR Automobiļa elektroiekārtu remonta pamati 80 stundu kursi ar apliecību

Sadarbība ar VIAA

Autoskola Fortuna piedāvā apmācību sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA):

1.Šīs programmas (piedāvājums ir spēkā 2013. gada 15. augustā - 2018. gada 17. septembrī):

Programmas   

Maksa kursantam, EUR

[95] kods, periodiskā apmācība

15,75

"C" kategorija, teorija un 20 braukašanas stundas

31,50

Autodiagnostika, 960 stundas

145,00

Elektronisko sistēmu remonta pamati                                            

36,00

Pārraides vadības sistēmu diagnostika un remonts                          

36,00

Automašīnu elektrisko iekārtu remonta pamati                               

36,00

 

2. Kurš var pieteikties apmācībai?
- strādājoša, pašnodarbināta, strādājoša, atvaļinājumā bērna kopšanai.
- Pieteikuma aizpildīšanas laikā jābūt 25 gadu vecumam.

- ar nepabeigtu / pabeigtu izglītību (ieskaitot pamata, vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

3. Kā es varu reģistrēties?
- Sazinaties ar filiāli, kura jūs interesē.
- Aizpildiet apmācību pieteikumu
- parakstot pieteikumu ar elektronisko parakstu un nosūtīt to uz e-pastu
- Programmas skenēšana un nosūtīšana uz e-pastu
- uz vietas vienā no mūsu filiālēm.

Jums jāsazinās ar kādu no mūsu filiālēm,lai līdz 15.08.-17.09.2018. aizpildītu pieteikumu.

 

 

Контактное лицо (имя, фамилия)

Номер телефона

 E-mail

Адрес представления документа

Время приема

M.Kuščenko

29800114

projekts@fortuna.lv 

Aizkraukle, Bērzu iela 14 

9.00-12.00, 13.00-18.00

M.Kuščenko

29800114

projekts@fortuna.lv 

Bauska, Kalna iela 8

9.00-12.00, 13.00-18.00

M.Kuščenko

29800114

projekts@fortuna.lv 

Cēsis, Gaujas iela 45

9.00-12.00, 13.00-18.00

J.Smirnova

20042381

daugavpils@fortuna.lv 

Daugavpils, Rīgas iela 65

9.00-12.00, 13.00-18.00

A.Šulce

27088682

jurmala@fortuna.lv 

Jūrmala, Dubultu prospekts 11

9.00-12.00, 13.00-18.00

S.Gorbunova

20369303

 liepaja@fortuna.lv

Liepāja, ielā iela 6 

9.00-12.00, 13.00-18.00

M.Kuščenko

29800114

projekts@fortuna.lv 

Rīga, Alfrēda Kalniņa iela 2

9.00-12.00, 13.00-18.00

M.Kuščenko

29800114

projekts@fortuna.lv 

Rīga, Gogoļa iela 7

9.00-12.00, 13.00-18.00

M.Kuščenko

29800114

projekts@fortuna.lv 

Rīga, Brīvības iela 162/2

9.00-12.00, 13.00-18.00

M.Kuščenko

29800114

projekts@fortuna.lv 

Rīga, Maskavas iela 322b

9.00-12.00, 13.00-18.00

M.Kuščenko

29800114

projekts@fortuna.lv 

Rīga, Merķeļa 17/19(blakusSaktai, 2.st.)

9.00-12.00, 13.00-18.00

M.Kuščenko

29800114

projekts@fortuna.lv 

Rīga, Merķeļa 8(ieeja no pagalma,2.st.)

9.00-12.00, 13.00-18.00

M.Kuščenko

29800114

projekts@fortuna.lv 

Talsi, Gaismas iela 1

9.00-12.00, 13.00-18.00

M.Kuščenko

29800114

projekts@fortuna.lv 

Valka, Rīgas iela 17

9.00-12.00, 13.00-18.00

S.Gorbunova

20369303

 liepaja@fortuna.lv

Ventspils, Sarkanmuižasdambis 1

9.00-12.00, 13.00-18.00

 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”MBR,01A FORTŪNA piedalās projektā

 

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

  • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

  • neformālās izglītības programmu īstenošana
  • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana
  • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana[ZB1] 

 

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
  • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 

Mācību izmaksas

 

  • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs
  • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Pieejamais atbalsts

 

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

  • Rīga-Latvija 29800114 info@fortuna.lv, Jūrmala 27088682 jurmala@fortuna.lv Liepāja 20369303 liepaja@fortuna.lv, Daugavpils [ZB2]  20042381daugavpils@fortuna.lv

Sīkāka informācija

 

www.macibaspieaugusajiem.lv

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”